Participatiebaan.nl

uitleg over de participatiewet en informatie voor werkzoekenden

informatie:

Website informatie
Over de website:
Waarom deze website?

Deze website is gericht op het geven van informatie over de participatiewet en informatie over participatiebanen.

Let op:Participatiebaan.nl is niet ontwikkeld door of voor de overheid. 

Waarom uitleg?
Waarom uitleg?
Misvattingen voorkomen:

Gemeenten maken sinds 2012 gebruik van een wetgeving om mensen een tegenprestatie te laten verrichten.

De Participatiewet
Participatiewet
Waarom deze wet?

De Participatiewet heeft als doel om mensen, al dan niet met een arbeidsbeperking, aan het werk te krijgen zodat zij voldoende kunnen verdienen om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien

Participatiebaan

Een participatiebaan betreft altijd additioneel werk waarbij de werkzaamheden niet behoren tot het werk dat door een betaalde arbeidskracht kan worden uitgevoerd. Er moet immers voorkomen worden dat er verdringing van arbeidsplaatsen kan plaatsvinden, zowel binnen het bedrijf als daarbuiten.z

Participeren is mee doen, niets meer dan dat. Met een participatiebaan doet u mee maar krijgt hiervoor een lage of geen vergoeding. Het is dus vergelijkbaar met vrijwilligerswerk. Voor werkzoekenden bestaat verplicht vrijwilligerswerk wat omschreven kan worden als een participatiebaan. Werkzoekenden krijgen voor hun uitgevoerde arbeid geen inkomen maar behouden een uitkering. Het verdiende loon vloeit terug naar de gemeente, al dan niet via werkbedrijven. Het loont dus om werkzoekenden arbeid te laten verrichten. Zij participeren immers alleen maar.

Werkbedrijven kunnen u een contract aanbieden waarbij u gaat werken met behoud van uitkering. U ontvangt dan ook dus geen inkomen. Ook hier geldt dus dat er geen sprake mag zijn van werkzaamheden die ook uitgevoerd (kunnen) worden door mensen met een vast salaris. Denk hierbij aan vacatures zoals productiemedewerker, medewerker schoonmaak of congiërge. Middels een contract waarbij bijvoorbeeld de eerste drie maanden met behoud van uitkering gewerkt moet worden tracht men onder de participatiewet uit te komen. Een werkzoekende zou immers later een baan, eventueel voor enkele maanden, aangeboden krijgen. Dat kan echter alleen bij additioneel werk. Voert een werkzoekende normale arbeid uit dan mag ook verwacht worden dat daar een inkomen tegenover staat.

In een contract zal wellicht de functietitel worden beschreven als 'algemeen medewerker'. Deze titel is te breed: het kan niet worden nagegaan welke werkzaamheden u gaat uitvoeren op zowel korte als lange termijn. Het aanvragen van een VOG voor deze functietitel lijkt zonder schriftelijke vastlegging van werkzaamheden dus ook overbodig. Additioneel werk, dus een participatiebaan, is immers extra werk waarbij geen inkomen genoten kan worden: moderne slavernij.
Vraag daarom altijd om de werkzaamheden in het contract vast te leggen. Dit is tevens een controle voor de persoon die u het contract verstrekt: hij/zij kan op een later moment nazien of het werk nog voldoet aan de wetgeving maar moet direct kunnen zien of het contract dat is aangeboden niet tot verdringing op de arbeidsmarkt leidt. U hoeft het contract niet te tekenen indien werkzaamheden niet zijn vastgelegd: het accepteren van een participatieplaats is voldoende maar om te werken moet er duidelijkheid zijn. 

Handig om te weten is dat opgedragen werkzaamheden met behoud van uitkering geweigerd mogen worden indien u merkt dat de werkzaamheden behoren tot betaalde arbeid. U ziet bijvoorbeeld uitzendkrachten die dezelfde werkzaamheden verrichten. Uw consulent dient dit ook met regelmaat, bijvoorbeeld na 2, 6 en 12 maanden te controleren.

Weigering van de werkzaamheden kan niet leiden tot het korten op uw uitkering. U accepteert immers wel de participatieplaats en/of de orientatiëperiode. Op rechtspraak.nl staat een document waarin u kunt lezen dat iemand is gekort op zijn uitkering na weigering van werkzaamheden maar dat deze korting onterecht is geweest. De persoon voldeed immers aan de wet terwijl de gemeente andere ideeën had.

Uw consulent, niets meer dan een gemeenteambtenaar of iemand die door of namens de gemeente is aangetrokken om het werk uit te voeren, mag u tevens niet bij elk wissewasje dreigen met het korten van uw uitkering. Doet deze dit wel dan kunt u concluderen dat uw consulent niet geschikt is voor het uitvoeren van zijn of haar taak. Als voorbeeld: een consulent wenst geen tegenspraak en wil niet dat u opmerkingen geeft die het beeld van de consulent in een ander daglicht plaatst. Kortom: u maakt het uw consulent te moeilijk! De dreiging om gekort te worden volgt al snel.

Het is aan u of u doorgaat met uw consulent, vraagt om een andere consulent of uw consulent persoonlijk aansprakelijk stelt voor de toegebrachte schade: de onterechte korting, de gevolgen die u hierdoor ondervond en de geestelijke schade. Contact opnemen met Burgemeester & Wethouders van uw gemeente is een eerste goede optie om te kunnen herkennen of uw gemeente zelf wel voldoende kennis bezit om de participatiewet uit te voeren en voldoende kennis heeft van de participatieplaats en de participatiewerkzaamheden.

Werkloosheid is goed voor de economie
Instandhouding van werkloosheid is economisch verantwoord:

Het klinkt vreemd maar werkloosheid is goed voor de economie. Het levert banen op omdat de participatiewet moet worden uitgevoerd en omdat werlzoekenden volgens de wet begeleid moeten worden.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is een manier om personeel goedkoop in te zetten. Het is geen participatiebaan.

Het verschil is dat vrijwilligerswerk altijd vrijwillig is
en dat er u recht heeft op een geringe bijdrage. 
Een participatiebaan hoeft niet vrijwillig te zijn. 

Wilt u vrijwilligerswerk doen ?

Solliciteren

Grijp je kans!
Ouderwets solliciteren
Ouderwets solliciteren

Een sollicitatiebrief schrijven,
een curriculum vitae maken,
veel tijd besteden aan een mogelijke baan. Waar moet je op letten?

modern solliciteren
Modern solliciteren

Modern solliciteren lijkt op solliciteren begin vorige eeuw. Men liep gewoon ergens naar binnen en vroeg om werk.

rondkijken?
Niet solliciteren

Kan dat? Niet solliciteren en toch werk vinden? Het is vaak de manier van moderne werkgevers om nieuw personeel te vinden.

'